Who would be notorious for dad jokes?

:laughing: :rofl: :joy:

 • Kakashi
 • Iruka
 • Yamato
 • Gai
 • Kotetsu
 • Izumo
 • Genma
 • Raidou
 • Chōza
 • Shikaku
 • Inoichi
 • Asuma
 • Aoba
 • Ibiki
 • Ebisu

0 voters