Who would be good dancers?

:dancer: :man_dancing:

 • Iruka
 • Kakashi
 • Gai
 • Yamato
 • Anko
 • Kotetsu
 • Izumo
 • Asuma
 • Kurenai
 • Genma
 • Raidou

0 voters