In a world where Naruto can't become Hokage, which of his friends would take that role?

 • Kiba
 • Hinata
 • Shino
 • Neji
 • Lee
 • Tenten
 • Sakura
 • Sasuke
 • Ino
 • Shikamaru
 • Choji

0 voters

It was a super close tie between Sasuke, Sakura and Shikamaru for me!

1 Like