Who would do tarot card readings?

 • Iruka
 • Kakashi
 • Yamato
 • Gai
 • Anko
 • Kotetsu
 • Izumo
 • Kurenai
 • Asuma
 • Genma
 • Raidou
 • Shizune

0 voters